बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत विस्तार अधिकारी (सांखिकी) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी .

सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत विस्तार अधिकारी (सांखिकी) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

08/01/2020 31/03/2020 View (3 MB)
ग्राम पंचायत विभागाअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

ग्राम पंचायत विभागाअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

08/01/2020 31/03/2020 View (382 KB)
ग्राम पंचायत विभागाअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

ग्राम पंचायत विभागाअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

08/01/2020 31/03/2020 View (539 KB)
बांधकाम विभागा अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

बांधकाम विभागा अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (40 KB)
बांधकाम विभागा अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

बांधकाम विभागा अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (69 KB)
बांधकाम विभागाअंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

बांधकाम विभागाअंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (100 KB)
बांधकाम विभागाअंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

बांधकाम विभागाअंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवाराची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (50 KB)
आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(महिला) या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(महिला) या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (313 KB)
आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(महिला) या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(महिला) या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (234 KB)
आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(पुरुष) 50टक्के या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक(पुरुष) 50टक्के या पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

10/01/2020 31/03/2020 View (157 KB)