Close

Ayub Rashid Tamboli

Ayub Rashid Tamboli,Tahsildar Khalapur

Tahasil Office, Tahasil-Khalapur, District-Raigad, Pin - 410202 (Maharashtra)

Email : tahasil[dot]khalapur3[at]gmail[dot]com
Designation : Tahasildar and Taluka Executive Magistrate, Khalapur
Phone : 02192-275048
Fax No. : 02192-275048