बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

12/09/2023 18/09/2023 View (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सभा/प्रशिक्षण करिता चहा, कॉफी, नाश्ता, जेवण करिता संस्था निश्चित करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सभा/प्रशिक्षण करिता चहा, कॉफी, नाश्ता, जेवण करिता संस्था निश्चित करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात.

12/09/2023 18/09/2023 View (612 KB)
ए.एन.एम.(दोन वर्ष) प्रशिक्षणाबद्दलची जाहिरात.

ए.एन.एम.(दोन वर्ष) प्रशिक्षणाबद्दलची जाहिरात.

24/08/2023 18/09/2023 View (399 KB)
जी.एन.एम.(तीन वर्ष) प्रशिक्षणाबद्दलची जाहिरात.

जी.एन.एम.(तीन वर्ष) प्रशिक्षणाबद्दलची जाहिरात.

24/08/2023 18/09/2023 View (420 KB)
‘गट क’ व ‘गट ड’ संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी.

‘गट क’ व ‘गट ड’ संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी.

11/08/2023 11/09/2023 View (2 MB)
कलम 11 ची अधिसूचना, कळंबुसरे, ता.उरण

कलम 11 ची अधिसूचना, कळंबुसरे, ता.उरण

12/07/2023 10/09/2023 View (223 KB)
कलम 11 ची अधिसूचना,जुई, ता.उरण

कलम 11 ची अधिसूचना,जुई, ता.उरण

12/07/2023 10/09/2023 View (195 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता कलर छपाई पुरवठा करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता कलर छपाई पुरवठा करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/09/2023 08/09/2023 View (343 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता चतुर्थ मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता चतुर्थ मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/09/2023 08/09/2023 View (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१(१) खालील नोटीस.

भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१(१) खालील नोटीस.

07/08/2023 06/09/2023 View (38 KB) कोपर कलम 21 (1) ची नोटीस_0001 (37 KB) माणघर कलम 21 (1) ची नोटीस_0001 (38 KB) वहाळ कलम 21 (1) ची नोटीस_0001_0001 (39 KB)