बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता द्वितीय मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता द्वितीय मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

26/05/2023 01/06/2023 View (3 MB)
जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत आयसीटीसी व एआरटी केंद्रामध्ये समुपदेशक व प्रयोगशाळातंत्रज्ञ हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत आयसीटीसी व एआरटी केंद्रामध्ये समुपदेशक व प्रयोगशाळातंत्रज्ञ हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/05/2023 19/05/2023 View (2 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता प्रथम मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता प्रथम मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

21/03/2023 27/03/2023 View (3 MB)
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

21/02/2023 21/03/2023 View (5 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे फ्री मेडिसीन योजने अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे फ्री मेडिसीन योजने अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

28/02/2023 06/03/2023 View (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

28/02/2023 06/03/2023 View (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी केंद्रासाठी MoU द्वारे विशेषतज्ञ उपलब्ध करून घेणेबाबत जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी केंद्रासाठी MoU द्वारे विशेषतज्ञ उपलब्ध करून घेणेबाबत जाहिरात.

15/12/2022 23/12/2022 View (116 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष /महिला) स्पेशल एज्युकेटर, ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष /महिला) स्पेशल एज्युकेटर, ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

10/11/2022 18/11/2022 View (1 MB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात ,अर्ज व माहितीपत्रक

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात ,अर्ज व माहितीपत्रक

06/10/2022 07/11/2022 View (366 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी (महिला व पुरुष), ऑडिओलॉजिस्ट, स्पेशल एज्युकेटर या पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी (महिला व पुरुष), ऑडिओलॉजिस्ट, स्पेशल एज्युकेटर या पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

18/10/2022 01/11/2022 View (2 MB)