बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

02/05/2024 01/06/2024 View (2 MB)
सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.

सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.

15/04/2024 31/12/2034 View (1,019 KB)
अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.

अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.

19/03/2024 31/12/2034 View (73 KB) Form-12D Marathi (5 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत केंद्रांची यादी 2023-24.

आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत केंद्रांची यादी 2023-24.

01/01/2024 30/06/2024 View (415 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी अधिनियम व आयोग या बाबतची माहिती.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी अधिनियम व आयोग या बाबतची माहिती. अधिक माहितीसाठी राज्यशासनाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/)

16/11/2023 31/12/2033 View (358 KB) Maharashtra_Right_to_public_services_Act_2015 (262 KB) RTS_Rules_Gazette (171 KB) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसुचित सेवा_compressed (3 MB)
जिल्हास्तरीय कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठकीचे इतिवृत्त

जिल्हास्तरीय कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठकीचे इतिवृत्त

10/10/2023 31/12/2033 View (6 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.28-06-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.28-01-2021 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.27-11-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.21-06-2021 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.29-12-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.15-09-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.15-01-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.14-03-2023 (7 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.10-05-2023 (7 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.10-08-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.07-01-2019 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.09-11-2021 (2 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-12-2019 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-11-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-07-2023 (5 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.21-04-2022 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.20-12-2021 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.16-02-2022 (3 MB)
रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

26/11/2020 26/11/2025 View (9 MB)
पुराभिलेख