बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र रायगड अलिबाग करिता specimen management (EPTB-Adult child) दर पत्रके मागविणेकरिता जाहिरात.

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र रायगड अलिबाग करिता specimen management (EPTB-Adult child) दर पत्रके मागविणेकरिता जाहिरात.

04/12/2023 11/12/2023 View (372 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनओएचपी विभाग करिता अत्यावश्यक कनझ्यूमेबल्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनओएचपी विभाग करिता अत्यावश्यक कनझ्यूमेबल्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

01/12/2023 07/12/2023 View (2 MB)
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ अन्वये अधिसूचना

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ अन्वये अधिसूचना

29/11/2023 29/12/2023 View (328 KB) 12.8.2022 तालुका पेण, जिल्हा रायगड (328 KB) GazetteSearch – 2022-08-18T121234.562.aspx (1) (3 MB) 417.20-Part-2LB3-अ.क्र.303-१८-१-Pen (253 KB) 417.20-Part-2LB4-अ.क्र.305-१८-१-Pen (571 KB) GazetteSearch.aspx (1) (172 KB) MMC_PANVEL_18-1_No.302 (1) (1 MB) 417.20-Part-2LB2-अ.क्र.299-१८-१-Pen (277 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी अधिनियम व आयोग या बाबतची माहिती.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी अधिनियम व आयोग या बाबतची माहिती. अधिक माहितीसाठी राज्यशासनाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/)

16/11/2023 31/12/2033 View (358 KB) Maharashtra_Right_to_public_services_Act_2015 (262 KB) RTS_Rules_Gazette (171 KB) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसुचित सेवा_compressed (3 MB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे भरणे बाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे भरणे बाबत.

07/11/2023 06/12/2023 View (752 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

06/11/2023 05/12/2023 View (4 MB)
जिल्हास्तरीय कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठकीचे इतिवृत्त

जिल्हास्तरीय कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठकीचे इतिवृत्त

10/10/2023 31/12/2033 View (6 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.28-06-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.28-01-2021 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.27-11-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.21-06-2021 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.29-12-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.15-09-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.15-01-2020 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.14-03-2023 (7 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.10-05-2023 (7 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.10-08-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.07-01-2019 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.09-11-2021 (2 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-12-2019 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-11-2022 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.03-07-2023 (5 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.21-04-2022 (3 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.20-12-2021 (4 MB) कांदळवन व पाणथळ संरक्षण व संवर्धन समिती बैठक दि.16-02-2022 (3 MB)
मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जाहिर केलेली स्थानिक सुट्ट्यांची अधिसूचना २०२३.

मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जाहिर केलेली स्थानिक सुट्ट्यांची अधिसूचना २०२३.

01/01/2023 31/12/2023 View (551 KB) होळी सणाची स्थानिक सुट्टी अधिसुचना 2023 (486 KB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखती ने भरणे बाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखती ने भरणे बाबत.

11/03/2023 10/03/2024 View (262 KB)
रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

26/11/2020 26/11/2025 View (9 MB)
पुराभिलेख