बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनपीसीबी विभाग करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदतवाढ जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनपीसीबी विभाग करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदतवाढ जाहिरात.

25/01/2023 31/01/2023 View (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

12/01/2023 11/02/2023 View (2 MB) MAANGHAR (2 MB) KOPAR(1) (2 MB) PAARGAONDUNGI (2 MB) DAPOLI(1) (2 MB) OVALE(1) (2 MB) VAHAL(1) (2 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

10/01/2023 09/02/2023 View (7 MB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

01/12/2022 30/11/2023 View (700 KB)
रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

रायगड जिल्ह्यात जमिन वाटप केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची यादी.

26/11/2020 26/11/2025 View (9 MB)
पुराभिलेख