बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

08/08/2022 07/09/2022 View (4 MB)
रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.

05/08/2022 05/09/2022 View (9 MB) parishishta 2_0002 (9 MB)
कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

05/08/2022 17/08/2022 View (3 MB)
प्रथम ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबा नदी/धरमतर खाडी/कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी (मांदाड नदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

प्रथम ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबा नदी/धरमतर खाडी/कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी (मांदाड नदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

03/08/2022 22/08/2022 View (809 KB) tender doq all khadi 52 gat (8 MB) 08 sand gat suchana (854 KB) 08 gat list sand auction (696 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/08/2022 10/08/2022 View (2 MB)
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

27/07/2022 20/08/2022 View (3 MB)
रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी

09/07/2022 09/09/2022 View (323 KB)
रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभानिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे.

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभानिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे.

05/07/2022 05/09/2022 View (344 KB)
रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम आरक्षण

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम आरक्षण

01/07/2022 01/09/2022 View (309 KB) roha final pari.2_0001 (4 MB) alibag final pari.2_0001 (4 MB) murud final pari.2_0001 (4 MB) mahad final pari 2_0001 (3 MB) matheran final pari 2_0001 (4 MB) pen final pari. 2_0001 (4 MB) shriwardhan final pari. 2_0001 (4 MB) uran final pari. 2_0001 (4 MB) khopoli final pari. 2_0001 (3 MB)
वाहतूक बंदी आदेश वरंध घाट, दिनांक 30-06-2022

वाहतूक बंदी आदेश वरंध घाट, दिनांक 30-06-2022

30/06/2022 30/09/2022 View (986 KB)
पुराभिलेख