बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत नेरुल बेलापूर उरण रेल्वे कॉरिडोर प्रकल्पासाठी मौजे- जासई ता – उरण नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत नेरुल बेलापूर उरण रेल्वे कॉरिडोर प्रकल्पासाठी मौजे- जासई ता – उरण नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

22/07/2021 22/07/2022 View (597 KB)
नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मौजे- गव्हाण ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मौजे- गव्हाण ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

22/07/2021 22/07/2022 View (824 KB) Gopal Jagannath Bhagat Antim Samati Niwada_rotated (746 KB) Govind Karman Gajora Antim Samati Niwada_rotated (807 KB) Kanta Vasant Bhagat Antim Samati Niwada_rotated (799 KB) Pramod Jagannath Bhagat Antim Samati Niwada_rotated (744 KB) Santosh Jagannath Bhagat Antim Samati Niwada_rotated (744 KB)
समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील सन – 2021 मध्ये बदलीपात्र कर्मचारी यांची तसेच आज रोजी रिक्त असलेल्या पदांची यादी.

समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील सन – 2021 मध्ये बदलीपात्र कर्मचारी यांची तसेच आज रोजी रिक्त असलेल्या पदांची यादी.

22/07/2021 31/07/2021 View (8 MB)
नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मौजे- जासई ता – उरण नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 क प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मौजे- जासई ता – उरण नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 23 क प्रमाणे अंतिम संमती निवाडे.

22/07/2021 22/07/2022 View (4 MB) तरल मनुभाई नाकराणी निवाडा (4 MB) ललिता आत्माराम म्हात्रे व.4 निवाडा (4 MB) जयंती आबा चौधरी निवाडा (3 MB) हिरजी देवजी वावीया निवाडा (4 MB) प्रकाश कृष्णाजी घरत निवाडा (4 MB) श्याम बाळाराम पाटील व.६ निवाडा (5 MB) जनार्दन मोरू म्हात्रे अंतिम निवाडा (6 MB) नित्यानंद सुंदर ठाकूर निवाडा (4 MB) हौसाबाई विठ्ठल भगत निवाडा (1) (5 MB) सतिश रामचंद्र घरत निवाडा (5 MB) अनिल पांडुरंग भगत निवाडा (4 MB) वर्षा प्रशांत ठाकूर निवाडा (6 MB)
मौजे कोपर कलम ११ ची अधिसूचना

मौजे कोपर कलम ११ ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (1 MB)
मौजे वहाळ कलम ११ची अधिसूचना

मौजे वहाळ कलम ११ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (2 MB)
मौजे पारगाव डुंगी कलम 11 ची अधिसूचना

मौजे पारगाव डुंगी कलम 11 ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (1 MB)
मौजे ओवळे कलम ११ ची अधिसूचना

मौजे ओवळे कलम ११ ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (1 MB)
मौजे पारगांव कलम ११ ची अधिसूचना

मौजे पारगांव कलम ११ ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (1 MB)
मौजे दापोली कलम ११ ची अधिसूचना

मौजे दापोली कलम ११ ची अधिसूचना

14/07/2021 14/08/2021 View (1 MB)
पुराभिलेख