बंद

नगरपालिका

माणगांव नगरपंचायत

ता. माणगांव, जि. रायगड

ईमेल : nagarpanchayatmangaon[at]gmail[dot]com
पिनकोड: 402104

दिशानिर्देश

माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषद

महात्मा गांधी रोड, माथेरान, तालुका - कर्जत, जिल्हा - रायगड, पिन - 410102, महाराष्ट्र

ईमेल : mcomatheran[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02148-230234
वेबसाइट दुवा : https://matheranmahaulb.maharashtra.gov.in

मुरूड जंजिरा नगरपरिषद

लोकमान्य टिळक रस्ता, मुरूड जंजिरा, जि. रायगड

ईमेल : co[dot]murudjanjira[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02144-274022
पिनकोड: 402401

दिशानिर्देश

म्हसळा नगरपंचायत

मु.पो.ता. म्हसळा, जि. रायगड

ईमेल : mhaslanagarpanchayat[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02149-232245
पिनकोड: 402105

दिशानिर्देश

रोहा नगरपरिषद

ता. रोहा, जि. रायगड

ईमेल : rohanagarpalika[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02194-235737
पिनकोड: 402109

दिशानिर्देश

श्रीवर्धन नगरपरिषद

श्रीवर्धन, तालुका - श्रीवर्धन, जिल्हा - रायगड, पिनकोड - 402110, महाराष्ट्र

ईमेल : Shriwardhan[dot]nagarparishad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02147-222378