बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्र विभाग ओटी मध्ये ए स्कॅन मशीन चा प्रोब खरेदि करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्र विभाग ओटी मध्ये ए स्कॅन मशीन चा प्रोब खरेदि करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2024 07/03/2024 View (933 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे ई सुश्रुत संगणक प्रणालीसाठी देखभाल दुरुस्ती करार करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे ई सुश्रुत संगणक प्रणालीसाठी देखभाल दुरुस्ती करार करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2024 07/03/2024 View (916 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे प्रसूती विभाग अंतर्गत औषधे व कनझूमेबल्स खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे प्रसूती विभाग अंतर्गत औषधे व कनझूमेबल्स खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/02/2024 06/03/2024 View (2 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे प्रयोगशाळा विभाग अंतर्गत रसायने व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे प्रयोगशाळा विभाग अंतर्गत रसायने व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/02/2024 06/03/2024 View (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता आर. ओ. पी. तपासणी करिता संस्था निश्चित करण्याकरिता दरपत्रके मागविनेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता आर. ओ. पी. तपासणी करिता संस्था निश्चित करण्याकरिता दरपत्रके मागविनेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

23/02/2024 29/02/2024 View (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता बेरा तपासणी करिता संस्था निश्चित करण्याकरिता दरपत्रके मागविनेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता बेरा तपासणी करिता संस्था निश्चित करण्याकरिता दरपत्रके मागविनेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

23/02/2024 29/02/2024 View (1 MB)
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

18/01/2024 20/02/2024 View (5 MB)
तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.

तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.

07/02/2024 13/02/2024 View (262 KB) prasiddhipatrak (927 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र मागणी अर्ज 2023-24.

आपले सरकार सेवा केंद्र मागणी अर्ज 2023-24.

01/01/2024 30/01/2024 View (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र रिक्त केंद्रांची यादी 2023-24.

आपले सरकार सेवा केंद्र रिक्त केंद्रांची यादी 2023-24.

01/01/2024 30/01/2024 View (461 KB)