बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग-रायगड अंतर्गत मोबाईल आयसीटीसी व्हॅनसाठी वाहन चालक व रक्तवाहिनी वाहनासाठी क्लीनर हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग-रायगड अंतर्गत मोबाईल आयसीटीसी व्हॅनसाठी वाहन चालक व रक्तवाहिनी वाहनासाठी क्लीनर हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

04/10/2022 14/10/2022 View (736 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात ,अर्ज व माहितीपत्रक

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात ,अर्ज व माहितीपत्रक

06/10/2022 07/11/2022 View (366 KB)
जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत आरोग्य विभागा अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ५ (आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक) संवर्गाची पद भरती बाबत. शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत.

जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत आरोग्य विभागा अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ५ (आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक) संवर्गाची पद भरती बाबत. शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत.

28/08/2022 31/10/2022 View (554 KB)
जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत आरोग्य विभागा अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ५ (आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक) संवर्गाची पद भरती बाबत. वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत.

जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत आरोग्य विभागा अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ५ (आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक) संवर्गाची पद भरती बाबत. वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत.

28/08/2022 31/10/2022 View (183 KB)
पुराभिलेख