बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्ह्याकरीता विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे पॅनल तयार करणेबाबत सुधारित सूचना.

जिल्ह्याकरीता विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे पॅनल तयार करणेबाबत सुधारित सूचना.

25/01/2022 10/02/2022 View (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

25/01/2022 02/02/2022 View (447 KB) application form (91 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर या पदाची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर या पदाची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत.

25/01/2022 02/02/2022 View (664 KB)
कोविड 19 अंतर्गत स्टाफ नर्स व वैद्यकीय अधिकारी (M.B.B.S) पदभरतीचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत

कोविड 19 अंतर्गत स्टाफ नर्स व वैद्यकीय अधिकारी (M.B.B.S) पदभरतीचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत

16/01/2022 31/01/2022 View (105 KB)
कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) व स्टाफ नर्स या पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) व स्टाफ नर्स या पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

07/01/2022 31/01/2022 View (811 KB) आवेदन अर्ज (91 KB)
जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयासाठी ट्रायफूड फेलो पदासाठी वॉक इन इंटरव्ह्यूचे निकाल

जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयासाठी ट्रायफूड फेलो पदासाठी वॉक इन इंटरव्ह्यूचे निकाल

07/08/2021 07/02/2022 View (527 KB)
पुराभिलेख