बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनपीसीबी विभाग करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदतवाढ जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनपीसीबी विभाग करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदतवाढ जाहिरात.

25/01/2023 31/01/2023 View (1 MB)
पुराभिलेख