बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबा नदी/धरमतर खाडी/कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी (मांदाड नदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबा नदी/धरमतर खाडी/कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी (मांदाड नदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

11/05/2022 25/05/2022 View (3 MB) Ati &sarti 52 gat (4 MB)
ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी/बाणकोट खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी/बाणकोट खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सुचना सन 2022-23.

11/05/2022 25/05/2022 View (1 MB) Ati & Sarti 9 gat_ (4 MB)
श्री. संदिपान शिवाजीराव शेडगे यांच्या मौजे पनवेल येथील ओंकार आर्केड गृहनिर्माण संस्था मर्यादित रा. भुखंड क्र. 24, सेक्टर 15 अे, नवीन पनवेल गाळा क्र. 15 व गाळा क्र. 17 ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

श्री. संदिपान शिवाजीराव शेडगे यांच्या मौजे पनवेल येथील ओंकार आर्केड गृहनिर्माण संस्था मर्यादित रा. भुखंड क्र. 24, सेक्टर 15 अे, नवीन पनवेल गाळा क्र. 15 व गाळा क्र. 17 ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

28/04/2022 13/05/2022 View (2 MB)
पुराभिलेख