बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र रायगड अलिबाग करिता specimen management (EPTB-Adult child) दर पत्रके मागविणेकरिता जाहिरात.

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र रायगड अलिबाग करिता specimen management (EPTB-Adult child) दर पत्रके मागविणेकरिता जाहिरात.

04/12/2023 11/12/2023 View (372 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनओएचपी विभाग करिता अत्यावश्यक कनझ्यूमेबल्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एनओएचपी विभाग करिता अत्यावश्यक कनझ्यूमेबल्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

01/12/2023 07/12/2023 View (2 MB)
पुराभिलेख