बंद

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.

15/02/2021 22/02/2021 View (468 KB) मतदार यादी कार्यक्रम……09-02-2021 (64 KB) नगरपंचायतीच्या प्रारुप मतदार यादीवर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सुचना स्विकारण्यासाठी उविअ यांची नेमणुक केल्याबाबत (904 KB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 3) (4 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 2) (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 1) (8 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (4 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 4) (3 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 3) (7 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 2) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 1) (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.10 (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (8 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 3) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 2) (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 1) (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 3) (3 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 2) (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 1) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.3 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (3 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (2 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (3 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (4 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.10 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (7 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (7 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (9 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.3 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (8 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (भाग क्र. 2) (9 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (भाग क्र. 1) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (भाग क्र. 2) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (भाग क्र. 1) (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 3) (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 2) (6 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 1) (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (6 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.10 (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (भाग क्र. 2) (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (भाग क्र. 1) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 2) (10 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 1) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (8 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 17 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 16 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 15 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 14 (भाग 2) (9 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 14 (भाग 1) (8 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 13 (4 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 12 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 11 (4 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 10 (3 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 9 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 7 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 6 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 5 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 4 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 3 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 2 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 3) (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 2) (9 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 1) (9 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 8 (7 MB)