बंद

अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.

अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.

अनुपस्थित मतदारांसाठी नमुना १२-ड.

19/03/2024 31/12/2034 View (73 KB) Form-12D Marathi (5 MB)