बंद

जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी, रायगड

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)

ईमेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी, रायगड
दूरध्वनी : 02141-222118
फॅक्स क्रमांक : +91-2141-227451