बंद

श्री. अमोल यादव

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्‍हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)

ईमेल : adlcollectorraigad[at]gmail[dot]com
पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, रायगड
दूरध्वनी : 02141-222086