बंद

आपले सरकार

वय, राष्ट्रीयत्व आणि निवासस्थान प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र,  वरिष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र इत्यादीसारख्या सार्वजनिक सेवांसाठी.

भेट द्या: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en

जिल्हाधिकारी कार्यालय

स्थान : हिराकोट तळ्याजवळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड (महाराष्ट्र) | शहर : अलिबाग | पिन कोड : 402201