बंद

आपले सरकार सेवा केंद्र (सी.एस. सी.)

सार्वजनिक सेवांसाठी जसे वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र इ.

भेट द्या: https://raigad.gov.in/%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

जिल्हाधिकारी कार्यालय

स्थान : हिराकोट तळ्याजवळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड (महाराष्ट्र) | शहर : अलिबाग | पिन कोड : 402201