बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ


कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग

कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग, वेनगांव रोड, दहिवली, तिवारे, ता-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन- 410201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02148-222580


गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, पनवेल, मुंबई-पुणे महामार्ग आणि पनवेल एसटी बस स्टॅन्ड जवळ, फॉरेस्ट कॉलनी, नवी मुंबई, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-27453000


जे. एस. एम. कॉलेज

जे. एस. एम कॉलेज, एसबीआय बँक मागे, कोर्ट रोड, लिमये वाडी, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 7233246107


भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, मु.पो. वेलशेत, पिगोदे, ता-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन- 402109, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02194-222-848


महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, डोंबाला, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-2745-2561


शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोपाल-सोना निवास, प्लॉट नं. 8, चिंचवली-शेकिन, सरस्वती नगर, खोपोली, ता-खालापूर, जिल्हा-रायगड, पिन- 410203, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02192-266-818


शासकीय तंत्रनिकेतन

शासकीय तंत्रनिकेतन, रामवाडी, ता-पेण, जिल्हा-रायगड, पिन- 402107, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02143-253389