बंद

189 कर्जत विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील मयत, दुबार, स्थलांतरीत व फोटो नसलेलल्या मतदारांची यादी

189 कर्जत विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील मयत, दुबार, स्थलांतरीत व फोटो नसलेलल्या मतदारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
189 कर्जत विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील मयत, दुबार, स्थलांतरीत व फोटो नसलेलल्या मतदारांची यादी

189 कर्जत विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील मयत, दुबार, स्थलांतरीत व फोटो नसलेलल्या मतदारांची यादी

09/07/2021 16/07/2021 View (3 MB) 189 KARJAT RESIDUAL LIST__KARJAT(Shifted) (1) (203 KB) DEAD VOTER khalapur_compressed (1) (9 MB) Deletion List Karjat_1 (1) (277 KB) Deletion List Karjat_2 Correction final (1) (299 KB) DUBAR VOTER khalapur (1) (4 MB) SHIFTED VOTER khalapur_compressed (3 MB)