बंद

सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.

सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.

सिडको प्राधिकरणाचे हद्दीतील पनवेल तालुक्यातील उलवे नोड म्हणून नमूद असलेल्या विभागामधील 44 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी, तसेच उरण तालुक्यातील उरण द्रोणागिरी नोड येथील 08 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी.

15/04/2024 31/12/2034 View (1,019 KB)