बंद

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील राखीव गटातील रेती/वाळु तृतीय फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील राखीव गटातील रेती/वाळु तृतीय फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील राखीव गटातील रेती/वाळु तृतीय फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील राखीव गटातील रेती/वाळु तृतीय फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20.

04/03/2020 19/03/2020 View (3 MB)