बंद

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता प्रथम ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रा मधील राखीव गटातील रेती/वाळु चतुर्थ फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20.

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता प्रथम ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रा मधील राखीव गटातील रेती/वाळु चतुर्थ फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता प्रथम ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रा मधील राखीव गटातील रेती/वाळु चतुर्थ फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20.

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी राखीव गटांकरीता प्रथम ई – निविदेसह ई-लिलाव व पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रा मधील राखीव गटातील रेती/वाळु चतुर्थ फेर ई – निविदेसह ई – लिलाव सुचना सन 2019-20.

20/03/2020 28/03/2020 View (2 MB)