बंद

सन 2022-23 करिता सागरी किनारपट्टी विंनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्क सुकर करण्यासाठी यांत्रिकि पद्धतीने ड्रेजरद्वारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गटकरिता 9 जून 2023 पर्यंतच्या मुदतीसाठी आयोजित इ-निविदेसह इ-लिलाव स्थगितीबाबत.

सन 2022-23 करिता सागरी किनारपट्टी विंनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्क सुकर करण्यासाठी यांत्रिकि पद्धतीने ड्रेजरद्वारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गटकरिता 9 जून 2023 पर्यंतच्या मुदतीसाठी आयोजित इ-निविदेसह इ-लिलाव स्थगितीबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2022-23 करिता सागरी किनारपट्टी विंनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्क सुकर करण्यासाठी यांत्रिकि पद्धतीने ड्रेजरद्वारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गटकरिता 9 जून 2023 पर्यंतच्या मुदतीसाठी आयोजित इ-निविदेसह इ-लिलाव स्थगितीबाबत.

सन 2022-23 करिता सागरी किनारपट्टी विंनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्क सुकर करण्यासाठी यांत्रिकि पद्धतीने ड्रेजरद्वारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गटकरिता 9 जून 2023 पर्यंतच्या मुदतीसाठी आयोजित इ-निविदेसह इ-लिलाव स्थगितीबाबत.

07/03/2022 31/03/2022 View (741 KB)