बंद

सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.

सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.

सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.

31/07/2020 03/08/2020 View (704 KB)