बंद

शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण सेवक पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण सेवक पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण सेवक पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण सेवक पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी.

13/01/2020 31/03/2020 View (10 MB) Apatra Shikshan Sevak-27-53 (9 MB)