बंद

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल.एस.टी.एस.सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदत वाढ जाहिरात

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल.एस.टी.एस.सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदत वाढ जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल.एस.टी.एस.सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदत वाढ जाहिरात

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल.एस.टी.एस.सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची द्वितीय मुदत वाढ जाहिरात

25/11/2021 01/12/2021 View (333 KB)