बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व महिला),फिजिओथेरपिस्ट,ऑडिओलॉजिस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/08/2022 10/08/2022 View (2 MB)