बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट व ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची पात्र/अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणीकरिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट व ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची पात्र/अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणीकरिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट व ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची पात्र/अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणीकरिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट व ऑडिओलॉजिस्ट या पदाची पात्र/अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणीकरिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

11/11/2021 16/11/2021 View (428 KB) Audiologist List (316 KB)