बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सोशल वर्कर या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सोशल वर्कर या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सोशल वर्कर या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सोशल वर्कर या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत व अपात्र उमेदवारांना हरकती असल्यास हरकतीच्या पुराव्यासहित उपस्थित राहणेबाबत

25/10/2021 29/10/2021 View (270 KB) Social Worker Eligible &Non eligible list (3 MB)