बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी विभागाकरिता प्रोटोकॉल, पोस्टर, बॅनर्स इ. ची छपाई करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी विभागाकरिता प्रोटोकॉल, पोस्टर, बॅनर्स इ. ची छपाई करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी विभागाकरिता प्रोटोकॉल, पोस्टर, बॅनर्स इ. ची छपाई करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी विभागाकरिता प्रोटोकॉल, पोस्टर, बॅनर्स इ. ची छपाई करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत जाहिरात

04/10/2021 11/10/2021 View (490 KB)