बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ऑप्टोमेट्रीस्ट व स्पेशल एज्युकेटर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ऑप्टोमेट्रीस्ट व स्पेशल एज्युकेटर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ऑप्टोमेट्रीस्ट व स्पेशल एज्युकेटर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ऑप्टोमेट्रीस्ट व स्पेशल एज्युकेटर या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

22/09/2021 29/09/2021 View (363 KB) Special Edu selection waiting (361 KB)