बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेंटिस्ट या पदाची हरकतीनंतरची सुधारित पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेंटिस्ट या पदाची हरकतीनंतरची सुधारित पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेंटिस्ट या पदाची हरकतीनंतरची सुधारित पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेंटिस्ट या पदाची हरकतीनंतरची सुधारित पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्र पडताळणी व कौशल्य चाचणी करिता बोलविणेबाबत

22/09/2021 27/09/2021 View (1 MB)