बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर, ऑप्टोमेट्रीस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून हरकती मागविणेबाबत….

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर, ऑप्टोमेट्रीस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून हरकती मागविणेबाबत….
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर, ऑप्टोमेट्रीस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून हरकती मागविणेबाबत….

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर, ऑप्टोमेट्रीस्ट व डेंटल टेक्निशिअन या पदाची पात्र /अपात्र यादी प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून हरकती मागविणेबाबत….

02/08/2021 04/08/2021 View (382 KB) Optometrist Eligible & Non Eligible List (426 KB) Spe.Educator Eligible & Non Eligible List (866 KB)