बंद

रायगड जिल्ह्यातील पाली नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे, व सदस्य पदांच्या आरक्षण (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील पाली नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे, व सदस्य पदांच्या आरक्षण (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील पाली नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे, व सदस्य पदांच्या आरक्षण (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील पाली नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे, व सदस्य पदांच्या आरक्षण (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

12/11/2021 16/11/2021 View (632 KB) परिशिष्ट 2 (380 KB)