बंद

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्यासदस्य प्रारूप प्रभाग रचना व सदस्य आरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्यासदस्य प्रारूप प्रभाग रचना व सदस्य आरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्यासदस्य प्रारूप प्रभाग रचना व सदस्य आरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्यासदस्य प्रारूप प्रभाग रचना व सदस्य आरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

12/11/2021 16/11/2021 View (2 MB)