बंद

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

02/12/2020 09/12/2020 View (817 KB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना (परिशिष्ट) (8 MB) तळा प्रारुप प्रभाग रचना (नकाशा) (529 KB) तळा प्रारुप प्रभाग रचना (परिशिष्ट) (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रभागरचना ( परिशिष्ट 12) (298 KB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रभागरचना ( नकाशा) (695 KB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रभागरचना ( परिशिष्ट 1-11) (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना (नकाशा) (230 KB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना (परिशिष्ट) (3 MB) माणगांव नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना (नकाशा) (5 MB) माणगांव नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना (परिशिष्ट) (7 MB)