बंद

रायगड जिल्ह्यातील तळा पोलादपूर माणगांव म्हसळा व पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या फेरआरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

रायगड जिल्ह्यातील तळा पोलादपूर माणगांव म्हसळा व पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या फेरआरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील तळा पोलादपूर माणगांव म्हसळा व पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या फेरआरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

रायगड जिल्ह्यातील तळा पोलादपूर माणगांव म्हसळा व पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या फेरआरक्षण व सोडतीबाबत हरकती व सुचना मागविणेकामी आदेश व प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत

15/11/2021 19/11/2021 View (2 MB) म्हसळा नगरपंचायत परिशिष्ट १ (प्रारुप आरक्षण) (487 KB) Sudharit ward formation 12 Nov 2021 (1) (783 KB) माणगांव नगरपंचात परिशिष्ट 2 (5 MB) माणगांव नगरपंचात परिशिष्ट 1 (862 KB) पाली नगरपंचायत परिशिष्ट 1 (प्रारुप प्रभाग रचना) (1 MB) तळ नगरपंचायत परिशिष्ट 1 व 2 (प्रारुप आरक्षण) (4 MB) प्रेस नोट व आदेश (2 MB) पोलादपूर नगरपंचायत परिशिष्ठ 2 (प्रारूप आरक्षण) (1 MB) पोलादपूर नगरपंचायत परिशिष्ठ 1 (प्रारूप आरक्षण)…… (423 KB) पाली नगरपंचायत परिशिष्ट 2 (प्रारुप प्रभाग रचना) (319 KB)