बंद

रायगड जिल्ह्यातील खोपोली नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी अंतिम प्रभाग (नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या, त्यांची प्रभाग निहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशा यासह) रचना प्रसिध्द करणे

रायगड जिल्ह्यातील खोपोली नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी अंतिम प्रभाग (नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या, त्यांची प्रभाग निहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशा यासह) रचना प्रसिध्द करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी अंतिम प्रभाग (नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या, त्यांची प्रभाग निहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशा यासह) रचना प्रसिध्द करणे

रायगड जिल्ह्यातील खोपोली नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी अंतिम प्रभाग (नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या, त्यांची प्रभाग निहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशा यासह) रचना प्रसिध्द करणे

09/06/2022 09/10/2022 View (306 KB) khopoli p 2 (2 MB) 207 Sudharit Ward formation 6 May 2022 (1) (2) (6 MB)