बंद

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायतीची नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला सुधारीत आरक्षणाची (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायतीची नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला सुधारीत आरक्षणाची (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायतीची नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला सुधारीत आरक्षणाची (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायतीची नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला सुधारीत आरक्षणाची (अधिसुचना कलम 10 नुसार) रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याबाबत.

12/11/2021 16/11/2021 View (4 MB)