बंद

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची दिनांक ७/१/२०२० ला प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी मधील आक्षेप/हरकत घेतलेले उमेदवारांच्या अर्जाच्या छाननी नंतर पात्र / अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची नावे येथे पहा

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची दिनांक ७/१/२०२० ला प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी मधील आक्षेप/हरकत घेतलेले उमेदवारांच्या अर्जाच्या छाननी नंतर पात्र / अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची नावे येथे पहा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची दिनांक ७/१/२०२० ला प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी मधील आक्षेप/हरकत घेतलेले उमेदवारांच्या अर्जाच्या छाननी नंतर पात्र / अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची नावे येथे पहा

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची दिनांक ७/१/२०२० ला प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी मधील आक्षेप/हरकत घेतलेले उमेदवारांच्या अर्जाच्या छाननी नंतर पात्र / अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची नावे येथे पहा

18/01/2020 31/03/2020 View (530 KB)