बंद

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गट-क संवर्गाच्या अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबत.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गट-क संवर्गाच्या अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गट-क संवर्गाच्या अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबत.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गट-क संवर्गाच्या अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबत.

23/11/2020 15/12/2020 View (562 KB)