बंद

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.

रायगड जिल्हयातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरूड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांचे अंतिम सुधारीत आरक्षण प्रसिध्द करणे.

05/08/2022 05/09/2022 View (9 MB) parishishta 2_0002 (9 MB)