बंद

रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना

रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना

रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना

08/03/2024 22/03/2024 View (6 MB)