बंद

मौजे- पिसार्वे येथील जमीन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत दिवा पनवेल सेक्श्न मधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 ते पिसार्वे ते तळोजा किलोमीटर 55/800 रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी संपादन करावयाच्या जमिनीबाबत भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील तरतूदीप्रमाणे भूसंपादनाचे प्रस्ताव. मौजे-पिसार्वे ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसूचना

मौजे- पिसार्वे येथील जमीन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत दिवा पनवेल सेक्श्न मधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 ते पिसार्वे ते तळोजा किलोमीटर 55/800 रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी संपादन करावयाच्या जमिनीबाबत भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील तरतूदीप्रमाणे भूसंपादनाचे प्रस्ताव. मौजे-पिसार्वे ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे- पिसार्वे येथील जमीन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत दिवा पनवेल सेक्श्न मधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 ते पिसार्वे ते तळोजा किलोमीटर 55/800 रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी संपादन करावयाच्या जमिनीबाबत भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील तरतूदीप्रमाणे भूसंपादनाचे प्रस्ताव. मौजे-पिसार्वे ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसूचना

मौजे- पिसार्वे येथील जमीन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत दिवा पनवेल सेक्श्न मधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 ते पिसार्वे ते तळोजा किलोमीटर 55/800 रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी संपादन करावयाच्या जमिनीबाबत भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील तरतूदीप्रमाणे भूसंपादनाचे प्रस्ताव. मौजे-पिसार्वे ता – पनवेल नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसूचना

09/12/2021 10/01/2022 View (889 KB)