बंद

मौजे धेरंड, शहापूर व नारंगीखार, ता. अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर मानकुळे धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाच्या जोड रस्त्याकरिता संपादन कामी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ४ ची अधिसूचना

मौजे धेरंड, शहापूर व नारंगीखार, ता. अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर मानकुळे धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाच्या जोड रस्त्याकरिता संपादन कामी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ४ ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे धेरंड, शहापूर व नारंगीखार, ता. अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर मानकुळे धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाच्या जोड रस्त्याकरिता संपादन कामी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ४ ची अधिसूचना

मौजे धेरंड, शहापूर व नारंगीखार, ता. अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर मानकुळे धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाच्या जोड रस्त्याकरिता संपादन कामी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ४ ची अधिसूचना

21/10/2021 20/10/2022 View (1 MB)