बंद

मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.

मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.

मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.

03/01/2020 30/06/2020 View (745 KB)