बंद

मे.वृंदावन सिटी होम्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री. रविंद्र शंकर वाघमारे, यांच्या मौजे-चिंचवली तर्फे वाजे येथील स.नं. 80, क्षेत्र 0-18-40 हे.आर. पो.ख. 0-01-80 हे.आर. एकुण क्षेत्र 00-20-20 हे.आर. ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव

मे.वृंदावन सिटी होम्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री. रविंद्र शंकर वाघमारे, यांच्या मौजे-चिंचवली तर्फे वाजे येथील स.नं. 80, क्षेत्र 0-18-40 हे.आर. पो.ख. 0-01-80 हे.आर. एकुण क्षेत्र 00-20-20 हे.आर. ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मे.वृंदावन सिटी होम्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री. रविंद्र शंकर वाघमारे, यांच्या मौजे-चिंचवली तर्फे वाजे येथील स.नं. 80, क्षेत्र 0-18-40 हे.आर. पो.ख. 0-01-80 हे.आर. एकुण क्षेत्र 00-20-20 हे.आर. ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव

मे.वृंदावन सिटी होम्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री. रविंद्र शंकर वाघमारे, यांच्या मौजे-चिंचवली तर्फे वाजे येथील स.नं. 80, क्षेत्र 0-18-40 हे.आर. पो.ख. 0-01-80 हे.आर. एकुण क्षेत्र 00-20-20 हे.आर. ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव

26/10/2021 25/11/2021 View (674 KB)