बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

17/06/2020 16/07/2020 View (4 MB)