बंद

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

06/08/2021 14/08/2021 View (904 KB)