बंद

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 (7) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

12/01/2023 11/02/2023 View (2 MB) MAANGHAR (2 MB) KOPAR(1) (2 MB) PAARGAONDUNGI (2 MB) DAPOLI(1) (2 MB) OVALE(1) (2 MB) VAHAL(1) (2 MB)