बंद

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम.

20/12/2021 28/12/2021 View (3 MB) BCC Supereme court convert opwen (1) (4 MB) सर्वसाधारण (महिला)आरक्षण सोडतीची कार्यवाही (2 MB)