बंद

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अनारक्षीत सदस्य पदांची सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 निवडणूकीची नोटीस (नमुना 1) प्रसिध्द करणेबाबत.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अनारक्षीत सदस्य पदांची सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 निवडणूकीची नोटीस (नमुना 1) प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अनारक्षीत सदस्य पदांची सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 निवडणूकीची नोटीस (नमुना 1) प्रसिध्द करणेबाबत.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अनारक्षीत सदस्य पदांची सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 निवडणूकीची नोटीस (नमुना 1) प्रसिध्द करणेबाबत.

28/12/2021 19/01/2022 View (4 MB)